Personen- en familierecht

Advocatenkantoor Westerpark verleent bijstand in alle familierechtelijke kwesties zoals gezag, erkenning, omgang, echtscheiding, alimentatie en kinderontvoering. In deze zaken, waar diepere oorzaken vaak verborgen blijven onder een stroom van woorden en procedures, is onafhankelijk denken een voorwaarde voor succes. Het accent ligt bij Advocatenkantoor Westerpark in elk geval op doortastendheid- ten aanzien van de ander, maar ook ten aanzien van uzelf. Bemiddelend optreden is het uitgangspunt. Echter, soms kan een procedure noodzakelijk zijn.

Mensenrechtelijke bescherming van huisvrede en burgerlijke ongehoorzaamheid

In zaken die raken aan de huisvrede zoals beschermd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens en aan burgerlijke ongehoorzaamheid in geval van bezetting om politieke redenen heeft het kantoor een specialisatie met ruime ervaring.

Huurrecht

Het kantoor behandelt huurzaken die betrekking hebben op woonruimte, bedrijfsruimtes en kantoorruimtes.

In de volgende situaties is het raadzaam om contact met ons op te nemen:

– Indien uw verhuurder de overeenkomst wil beeindigen.

– Indien u ontruimd dreigt te worden.

– Derving van woongenot wegens overlast.

– Dagvaarding wegens huurachterstand.

– Indien uw verhuurder geen onderhoud pleegt.

Bestuursrecht en Sociale Zekerheid

Indien u een beslissing hebt ontvangen waarmee u het niet eens bent, bespreken wij met u de mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure. In situaties waarin een bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kan een (hoger) beroepsprocedure worden gestart.

Bij vergunningen kunt u denken aan de volgende situaties:

– Afwijzing van een vergunningaanvraag;

– Aanzegging bestuursdwang / boetebesluit;

– Wet Openbaarheid Bestuur.

In zaken die sociaal zekerheidsrecht betreffen:

– Uw bijstandsuitkering is beëindigd;

– De aanvraag om uw WW-uitkering is afgewezen;

– Uw WAO- of WIA-uitkering wordt verlaagd;

– U dient een boete te betalen aan een uitkeringsinstantie;

– U moet geld terugbetalen aan een uitkeringsinstantie;

– De aanvraag om bijzondere bijstand is afgewezen.