Tevredenheidsonderzoek

Algemeen

zeer mee eens
mee eens
mee oneens
zeer mee oneens
n.v.t.
1. Ik word aan de telefoon snel geholpen
2. Ik word teruggebeld als dat is toegezegd
3. Het kantoor is goed georganiseerd
4. Ik ben geinformeerd over de klachtenregeling van het kantoor
5. Ik ben tevreden over de manier waarop ik door de secretaresses te woord word gestaan
6. De informatie die ik krijg is in begrijpelijke taal geschreven
7. Het advocatenkantoor heeft een professionele uitstraling

Het intakegesprek

zeer mee eens
mee eens
mee oneens
zeer mee oneens
n.v.t.
8. Ik ben geinformeerd over de aanpak en de te volgen stappen in mijn zaak
9. Ik ben geinformeerd over de eventuele mogelijkheid tot deelname aan gefinancierde rechtshulp
10. Ik ben geinformeerd over de bijkomende kosten (griffierecht, kantoorkosten, enz.)
11. Ik ben geinformeerd over een eventuele proceskostenveroordeling
12. Ik ben voldoende geinformeerd over de wijze van declareren
13. Mijn advocaat liet duidelijk weten wat ik van hem/haar kan verwachten
14. Ik kreeg tijdens het intakegesprek voldoende informatie over de verdere gang van zaken
15. De afgesproken werkzaamheden zijn beschreven in de opdrachtbevestiging
16. De financiele consequenties voor mij zijn in de opdrachtbevestiging vastgelegd
17. Ik kreeg tijdens het intakegesprek voldoende gelegenheid om mijn zaak duidelijk uit te leggen
18. Ik had tijdens het intakegesprek voldoende mogelijkheid nadere informatie te vragen als mij iets niet meteen duidelijk was
19. Mijn advocaat sprak begrijpelijke taal
20. Mijn advocaat schetste duidelijk de mogelijke oplossingsrichtingen

De behandeling van de zaak

zeer mee eens
mee eens
mee oneens
zeer mee oneens
n.v.t.
21. Mijn advocaat is telefonisch voldoende bereikbaar
22. Als mijn advocaat niet bereikbaar is nemen de secretaresses een boodschap aan
23. Er is voldoende gelegenheid om mijn advocaat persoonlijk op zijn/haar kantoor te spreken
24. Ik ben tevreden over de informatie die ik van mijn advocaat over mijn zaak ontvang
25. Ik word geinformeerd over de voortgang in mijn zaak
26. Mijn advocaat houdt voldoende rekening met mijn wensen bij het zoeken naar een oplossing in mijn zaak
27. Ik heb de indruk dat het kantoor mijn privacy waarborgt
28. Mijn advocaat komt de gemaakte afspraken na
29. Bij afwezigheid van mijn advocaat is er voldoende waarneming

De afsluiting (inclusief de rekening)

zeer mee eens
mee eens
mee oneens
zeer mee oneens
n.v.t.
30. Ik ontving na afsluiting van de zaak een einddeclaratie
31. De opbouw van de declaratie was mij duidelijk
32. Er werd gedeclareerd zoals was afgesproken
33. Als zich alsnog in de zaak een probleem voordoet, neem ik contact op met mijn advocaat
Beveiliging tegen spam: hoeveel is 0 plus 1 ?